Coinnle na nAingeal (1999)...

Maire Breatnach Angels' Candles   Angels’ Candles/Coinnle na nAingeal - Máire Breatnach
(1999) MBCALA 101


Ta Angels’ Candles/Coinnle na nAingeal a atheisiuint ag Máire Breatnach ar an 9u Iuil 1999. Taifeadadh urnua ata ann (dluthdhiosca), agus athchoiriu deanta aici ar na mireanna uilig seachas mar a bhi ar an leagan a foilsiodh i 1993.

Baineann teama an albaim le hionspraid agus le duchas, le bealoideas agus le scealaiocht, le cuimhni cinn na hoige (mir 1-7) agus an duine fasta (mir 8-14).

Is geall le coinneall gach cuimhne acu, agus scaipeann siad an solas ina dtimpeall agus as sin, ar aghaidh amach...

Tagann an teideal on gcead line den dan 'Oiche Nollag', le Máire Mhac an tSaoi: "Le coinnle na n-aingeal ta an speir amuigh breactha..." ( Margadh na Saoire, foilsithe ag Sairseal agus Dill, Baile Atha Cliaith, 1956 ).

Mar a deir Máire sa reamhra, "Don Aos Solais":

'Ceol anama e seo. Baineann se le draíocht, le físeanna, le haislingi, le rundiamhair, le duchas agus go hairithe, le gra. Ni don oige amhain iad sin - creidim go Máireann siad beo i gcroi gach aon duine againn - go buan.' - Máire 8 . 6 . 1999

What the press said about Angels’ Candles:

"Excellence is the unifying thread in all this diversity... one of the brightest, shiniest albums of the year..." Hot Press

"Richly satisfying and intensely moving... her pioneering spirit... soars over every note" The Living Tradition

"a work of genius that begs to be heard by every discerning fan of music in all its forms." Fiddlestix

"astonishing in both concept and scope... for creativity, musicianship and sheer quality, it is quite simply a class apart." Evening Echo

Tuilleadh eolais o: Katie Brady, ar +353 86 2525736 (telefon) no feach www.mairebreatnach.com

Angels’ Candles/Coinnle na nAingeal - Máire Breatnach (1999 MBCALA 101) a dhaileadh in Eirinn ag RMG Distribution (Ireland). Labhair le Peter Kenny no Janine ar +353 1 6727277 (telefon), +353 1 6779386 (facs) no ar riomhphost ag grape@iol.ie